บริษัท ซันไชน์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด เรามุ่งเน้นถึงคุณภาพของงาน ด้วยการออกแบบระบบให้มีการรักษาคุณภาพ
ของงานอย่างสม่ำเสมอ ด้วยทุนจดทะเบียน 12 ล้านบาท พื้นที่กว่า 47,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี
ทำให้เรามีความพร้อมด้านสถานที่ และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ทางบริษัทมีวิศวกร 12 คนและ
พนักงานในส่วนต่างๆ กว่า 150 คน ทำให้เราสามารถทำงานเสร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

SDC รับทำงานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน, โกดัง, โรงงาน รวมถึง
งานบริการด้านวิศวกรรมโยธา เช่น งานออกแบบโครงสร้าง, งานสำรวจ และงานก่อสร้างทั่วไป

บริษัทได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ในประเทศไทยหลายแห่ง อทิเช่น 
ปูนซีเมนต์ นครหลวง, ทีพีไอ โพลีน, ปูนซีเมนต์ เอเชีย, บ้านปู, โคห์เลอร์ และอีกมากมายการดูแลอย่างใกล้ชิด บริการลูกค้าด้วยความเข้าใจ ทำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย คือหัวใจของเราCurrent Pageid = 5